میلگرد یا آرماتور به فولادی گفته می شود که داخل بتن به کار می رود تا استحکام و مقاومت کششی آن را بهتر کند که این کار تاحد زیادی مقاومت کششی را افزایش می دهد با اینکه بتن تحت فشار زیادی قرار می گیرد اما مقاومت کششی ضعیفی دارد به همین خاطر فولاد تقویت کننده نیز می گویند.
میلگرد یکی از محصولاتی است که در زمینه ساخت و ساز بسیار کارد دارد و بطور رایج میلگرد از فولاد کربن تشکیل میشود که معمولا از میله های داغ با الگوهای تغییردهنده شکل استفاده می شود.

مواد مصرف شده در میلگرد

ه۳spاز مواد مصرفی در تولید میلگرد میتوان به قسمت های نورد تیرآهن ، ناودانی و نبشی از شمش های
و در نورد میلگرد از شمش های sp ۵ استفاده می شود . با توجه به اینکه ابعاد شمش ها مختلف است و بستگی به طراحی، نوع کوره های پیشگرم و خطوط نورد دارند.
در تهیه و تولید میلگرد از مایع ذوب شده فولاد که در اثر گرمای خیلی زیاد به وجود می آید استفاده می شود به این صورت که زمانی که فولاد ذوب شد و به حالت مایع درآمد با استفاده از دهانه های کوچک که دایره ای شکل هستند کشیده میشود تا شکل آنها مانند میلگرد بشود .
همچنین برای تولید میلگرد از دستگاه هایی مانند : کوره پیشگرم ، رول های کوره ، رافینگ، استند و … استفاده می شود.

میلگرد فولادی

رعایت تمیزی و نداشتن پوسته های رنگ ، روغن و گرد وخاک در میلگرد فولادی باید انجام شود چون رعایت نکردن این موارد و داشتن آلودگی چسبندگی بین بتن و آرماتور را کاهش می دهد.

 

میلگردها به 4 روش تولید می شود :

1– نورد سرد:

با توجه به تفاوت نورد سرد و نورد گرم باید گفت که به صورت کلی افرادی که ویژگی های ظاهری محصول همچون سطح و ابعاد و کیفیت محصول برای آن ها اهمیت دارد از محصولات نورد سرد مانند ورق روغنی استفاده می کنند و برعکس افرادی که خصوصیات ظاهری محصول برایشان کم ارزش است و بیشتر بحث استحکام و ویژگی های مکانیکی محصول را با ارزش می دانند از محصولات نورد گرم مانند ورق سیاه استفاده می کنند. امیدواریم از مبحث تفاوت نورد سرد و نورد گرم استفاده برده باشید.
در این روش هم مانند نورد گرم انجام می شود با این تفاوت که کار بیشتری روی قطعه مدنظر صورت می گیرد . در حالتی که محصول در دمای بسیارپایین قرار داده می شود که دمای اتقاق سرد شود همچنین محصولات تولید شده به روش نورد سرد سطح صاف و بهتر و ابعاد دقیق تری نسبت به نورد گرم دارند به خاطر همین موضوع کسانی که ظاهر محصول و سطح و ابعاد همچنین کیفیت برایشان مهم است از محصولات نوردسرد مثل ورق روغنی استفاده می کنند.

2– نورد گرم :

قدم اول در نورد گرم حرارت کوره ها است و شمش های آهنی دکه برای شکل دهی نیاز است را با یک جک هیدرولیکی در مسیرهای تعیین شده برای هدایت استفاده می کنند که در کوره هایی که 1100درجه سانتی گراد حرارت دارد مذاب می کنند.بعد از آن که شمش ها داخل کوره گذاشته شدند با استفاده از جربانات گردآبی در دمای100درجه سانتی گراد برای نورد آماده سازی می شوند . افرادی که ویژگی های ظاهری محصول برای آن ها اهمیت چندانی ندارد و بالعکس استحکام و قدرت و ویژگی های مکانیکی برای این افراد مهم تر است از محصولات نورد گرم مثل ورق سیاه مورد استفاده فرار می دهند.

3– میکرو آلیاژی :

در این روش برای تولید ، از مقدار کمی تیتانیوم ، نیوبیوم و وانادیوم برای اینکه مقاومت میلگرد بیشتر شود به آرماتور معمولی اضافه می کنند .

4– ترمکس :

در این روش فولادی که در اثر حرارت قرار گرفته و ذوب شده را با استفاده از آب و روغن خیلی سریع سرد می کنند که این کار باعث می شود که ساختار محصول مقاوم شود.