جدول اشتال ورق

جدول اشتال ورق برای مقاطع فولادی مختلف تعیین می گردد. جدول اشتال از ابداعات یک مهندس آلمانی به نام مارتا اشتابدر بورگر است. در جدول اشتال، مشخصات هندسی هر ورق در حالت نیم رخ مقاطع فولادی مختلف محاسبه می شود. این مقاطع فولادی مانند تیرآهن ، ورق گالوانیزه و ... است. مشخصات هندسی این مقاطع فولادی شامل ممان اینرسی، مساحت سطح مقطع، قطر ژیراسیون، چگالی یا وزن طول مشخصی از فولاد در ابعاد مختلف فولادهای مختلف مانند تیرآهن محاسبه می گردد. 

جدول اشتال چیست؟

جدول اشتال چیست؟این جدول از موضوعاتی است که در ساختمان سازی و صنعت کاربردهای زیادی دارد. با استفاده از این جدول می توانید وزن ورق را مشخص نمایید.جدول اشتال بر اساس معیارهایی مانند عرض و ضخامت ورق است که هر دو بر حسب میلیمتر باید وارد شود.

جدول اشتال ورق

ضخامت s برحسب میلیمترپهنا b برحسب
میلیمتر
80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8 6 5
100 75.4 62.8 50.2 37.7 31.4 25.1 18.8 15.1 12.6 10.0 7.54 6.28 160
113 84.4 70.7 56.5 42.4 35.3 28.3 21.2 17.0 14.1 11.3 8.48 7.07 180
126 94.2 78.5 62.8 47.1 39.3 31.4 23.6 18.8 15.7 12.6 9.42 7.85 200
138 104 86.4 69.1 51.8 43.2 34.5 25.9 20.7 17.3 13.8 10.4 8.64 220
151 113 94.2 75.4 56.5 47.1 37.7 28.3 22.6 18.8 15.1 11.3 9.42 240
157  118 98.1 78.5 58.9 49.1 39.3 29.4 23.6 19.6 15.7 11.8 9.81 250
 163 122 102 81.6 61.2 51.0 40.8 30.6 24.4 20.4 16.3 12.2 10.2 260
 176 132 110 87.9 65.9 54.9 44.0 33.0 26.4 22.0 17.6 13.2 11.0 280

جدول اشتال آنلاین انواع ورق 

جدول اشتال آنلاین انواع ورق در این صفحه از سایت سپاهان فولاد قرار دارد. جدول اشتال ورق در صنعت به ویژه ساختمان سازی کاربردهای زیادی دارد. به خصوص که کاربردهای این ورق ها درصنعت وسیع است.ورق های فولادی پرکاربرد مانند ورق سیاه که در خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد و ورق روغنی که در تشکیل قسمت بیرونی اجسام استفاده می گردد.ورق گالوانیزه نیز همان ورق روغنی است که خاصیت ضد زنگی به آن اضافه گردیده است،در تانکر سازی و کشاورزی و ... به کار می رود.

اشتال ورق فولادی

اشتال ورق فولادی را مانند دیگر ورق ها  بر حسب عرض و ضخامت فولاد محاسبه می کنند.در این جدول محدوده ضخامت فولاد را در بازه 5 میلیمتر تا 8 سانتی متر در نظر گرفته و عرض از 16 تا 28 سانتی متر در نظرمی گیرند. نحوه استفاده از این جدول به این صورت است که در جدول وزن ورق به محل تقاطع سطر و ستون ضخامت و عرض ورق نگاه می کنند، این عدد وزن ورق فولادی است.